MultiCell-Gn- kompaktowa rozdzielnica górnicza o wysokich parametrach znamionowych

MultiCell-Gn jest przeznaczona do pracy w bardzo trudnych
warunkach środowiskowych, w szczególności w podziemnych
wyrobiskach zakładów górniczych zgodna z wymaganiami Smart
Grid.
MultiCell-Gn może pracować w trójfazowych sieciach
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 12kV
z izolowanym punktem neutralnym. Rozdzielnica może
zasilać urządzenia zainstalowane w polach niemetanowych i
metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia ”a”, ”b”, ”c”
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia
wybuchem pyłu węglowego.
MultiCell-Gn posiada certyfikat zgodności Nr: DN/446/2019
wydany przez Instytut Elektrotechniki oraz dopuszczenie
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o znaku GE-30/19 do
stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach
niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem
metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego.

Zastosowane innowacyjne rozwiązania, w połączeniu z bardzo małymi wymiarami, przy zachowaniu wysokich parametrów znamionowych, stawiają rozdzielnicę MultiCell-Gn jako lidera w tym obszarze
zastosowań.


Pliki do pobrania:

PRODUCENT innowacyjnych urządzeń dla energetyki i przemysłu!

Napisz do nas

Zapytanie ofertowe: