MultiCell 2S-G – dwuczłonowe dwusystemowe rozdzielnice SN górnicze

Rozdzielnica SN MultiCell 2S-G jest dwusystemową, wnętrzową, wolnostojącą, przedziałową rozdzielnicą średniego napięcia. Posiada konstrukcję przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, w szczególności w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla, rud miedzi i innych gałęzi przemysłu charakteryzujących się dużym zapyleniem, wysoką wilgotnością, podwyższoną temperaturą otoczenia itp.

Rozdzielnica SN MultiCell 2S-G w wykonaniu górniczym, z autonomicznym bądź z zewnętrznym źródłem zasilania obwodów pomocniczych posiada Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczanych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Rozdzielnica może zasilać urządzenia zainstalowane w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.


Pliki do pobrania:

PRODUCENT innowacyjnych urządzeń dla energetyki i przemysłu!

Napisz do nas

Zapytanie ofertowe: