Smart Grid

Pakiet Smart Grid jest dedykowany do pracy w sieciach napowietrznych, zapewnia monitorowanie stanu sieci w czasie rzeczywistym poprzez systemy zdalnej komunikacji oraz sterowania. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe wykrywanie uszkodzonych fragmentów sieci i izolowanie ich. Cała infrastruktura umożliwia ograniczenie do minimum liczbę odbiorców pozbawionych zasilania i pozwala zminimalizować czas naprawy uszkodzonego odcinka. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

PRODUCENT innowacyjnych urządzeń dla energetyki i przemysłu!

Napisz do nas

Zapytanie ofertowe: