MUZnet – system nadzoru energetycznego dla stacji WN/SN/nn

System MUZnet służy do zdalnego sterowania, kontroli, diagnostyki oraz parametryzowania stacji WN/SN/nn. Oparty jest na specjalizowanej aplikacji zapewniającej pracę wielozadaniową w czasie rzeczywistym. Składa się z koncentratorów oraz stanowisk lokalnych i/lub dyspozytorskich.

System MUZnet można również podłączać do istniejących systemów np. Syndis, Ex, Dyster lub też istniejące systemy SCADA można podłączać do systemu MUZnet, w zależności od przesłanek techniczno-ekonomicznych.

W systemie mogą być realizowane rejestracje wszystkich parametrów i pomiarów w czasie, sterowanie aparaturą stacyjną, parametryzacja urządzeń, zaimplementowane układy logiki rozproszonej i lokalnej, co niewątpliwie obniża koszty eksploatacyjne i minimalizuje awaryjność układów oraz całego systemu elektroenergetycznego.


Pliki do pobrania:

PRODUCENT innowacyjnych urządzeń dla energetyki i przemysłu!

Napisz do nas

Zapytanie ofertowe: