VC-1 – wyłącznik próżniowy

Trójfazowy wyłącznik próżniowy średniego napięcia typu VC-1 jest przeznaczony do łączenia prądu przemiennego 50Hz we wnętrzowych rozdzielnicach na napięcie znamionowe 12 kV, 17.5 kV oraz 24 kV.

Wyłącznik VC-1 został poddany pełnym badaniom typu i spełnia wymagania norm: PN-EN 62271-1 „Wysokonapięcio­wa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1: Postanowie­nia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego”. PN-EN 62271-100 „Wysokonapięciowa apara­tura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wyso­kiego napięcia prądu przemiennego”.

Wyłącznik służy do załączania i wyłączania prądów pod obciążeniem oraz w warunkach zwarciowych i może być stosowany w rozdzielnicach przeznaczonych do pracy w zakładach górniczych, przemysłowych, w elektrowniach, jak również w miejscach o wymaganej dużej częstości łączeń i dużej niezawodności działania. Wyłącznik może także pracować w obwodach wymagających samoczynnego ponownego załączenia (SPZ).


Pliki do pobrania:

PRODUCENT innowacyjnych urządzeń dla energetyki i przemysłu!

Napisz do nas

Zapytanie ofertowe: