Rama wsporcza retrofitu typu L

Rama wsporcza typu L jest rozwiązaniem ułatwiającym kompleksową modernizację rozdzielnic średniego napięcia, wnętrzowych rozdzielnic średniego napięcia z celkami otwartymi oraz w osłonach metalowych, jednoczłonowych starego typu. Modernizacja polega na zastąpieniu wyeksploatowanych wyłączników stacjonarnych (oraz odłączników – jeżeli występują) zestawem składającym się z ramy wsporczej przeznaczonej do współpracy z członem wysuwnym (z wyłącznikiem, stycznikiem lub układem pomiaru napięcia), uziemnika szybkiego, izolatorów reaktancyjnych, itp. Zestaw taki można zainstalować jako element istniejącej rozdzielnicy starego typu.

Rama wsporcza L składa się z płyty tylnej z zamontowanymi izolatorami wsporczo-przepustowymi wraz ze stykami stałymi, przegrodami ruchomymi oraz z prowadnic w dolnej części do manewrowania członem wysuwnym. Podstawowym aparatem łączeniowym obwodów głównych ram wsporczych typu L jest wyłącznik próżniowy w wersji wysuwnej VC-1 (produkcji JM-TRONIK). Jednak na życzenie Klienta istnieje możliwość zaadaptowania do ramy wsporczej innych typów aparatów głównych (inny wyłącznik próżniowy, wyłącznik SF6 lub stycznik).

Istnieje również możliwość wykonania odpowiedniego członu wysuwnego z układem pomiaru napięcia. Inne aparaty, które mogą zostać zastosowane w ramie typu L to:
• uziemnik UJM (produkcji JM-TRONIK lub inny wg wymagań Klienta),
• izolatory reaktancyjne (wg wymagań Klienta).
W przypadku nietypowych wymagań Klientów istnieje możliwość wyposażenia ram L w przekładniki prądowe. Wykonanie takich ram należy uzgadniać indywidualnie.


Pliki do pobrania:

PRODUCENT innowacyjnych urządzeń dla energetyki i przemysłu!

Napisz do nas

Zapytanie ofertowe: