EWF-5 – Elektroniczny Wskaźnik Faz

Elektroniczny wskaźnik faz typu EWF-5 przeznaczony jest do
sprawdzenia zgodność przyjętych oznaczeń faz na złączach
LRM w poszczególnych polach rozdzielni.
Brak zgodności sygnalizowany jest w postaci wyświetlonego
symbolu na wyświetlaczu LCD.
Wykonanie sygnalizatora jest zgodne z wymaganiami
systemu LRM normy IEC/PN-EN 61243-5.


Pliki do pobrania:

PRODUCENT innowacyjnych urządzeń dla energetyki i przemysłu!

Napisz do nas

Zapytanie ofertowe: