Projekt UE

JM-TRONIC S.A. realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla „JMTRONIC”SPÓŁKA AKCYJNA,” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest: dofinansowanie do kapitału obrotowego przedsiębiorstwa.

Efektem projektu: będzie możliwość sfinansowania części wydatków ponoszonych na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 354 052,44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 354 052,44 PLN

JM-TRONIC S.A. realizuje projekt pt. „Inteligentna cyfrowa rozdzielnica średniego napięcia” w ramach w ramach działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest: opracowanie prototypu cyfrowej rozdzielnicy SN MultiCell-E wykorzystującego inteligentne aparaty umożliwiające komunikację cyfrową zgodnie z IEC61850. Rozdzielnica MultiCell-E będzie kompatybilna z rozwiązaniami konwencjonalnymi i stworzy rozwiązanie dostosowane do potrzeb polskiego rynku elektroenergetycznego.

Efektem projektu będzie bezobsługowa, samokontrolująca się cyfrowa rozdzielnica SN, której podzespoły umożliwią realizację funkcji zabezpieczeniowych, sterowniczych i automatyk, wykorzystując łącza cyfrowe i pełne możliwości w zakresie komunikacji IEC61850.

Wartość projektu:   6 170 583.66 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   4 377 405.17 PLN

Zapytanie ofertowe: