Jak wygląda Generalna Realizacja Inwestycji w JM-TRONIK?

Energia to coś co nas napędza i coś, co towarzyszy nam w codziennej pracy oraz w kontaktach z naszymi klientami. To dzięki niej możemy z sukcesem realizować wiele znaczących inwestycji prowadzonych w systemie “pod klucz”.

Wiedza i umiejętności

Oczywiście żadna z inwestycji nie zrealizowałaby się, gdyby nie praktyczna wiedza naszych specjalistów w zakresie zarządzania projektami, jak i w prowadzeniu zadań inwestycyjnych. Niezmienną siłą naszej organizacji jest energia, która przyczynia się do bycia silnym partnerem, promującym pionierskie rozwiązania wyprzedzające te dostępne już na rynku. Z kolei współpraca z najbardziej renomowanymi jednostkami badawczymi pozwala zaoferować najwyższej klasy produkty, spełniające wymogi norm i przepisów, jednocześnie gwarantując niezawodność i bezpieczeństwo w ich użytkowaniu.

Co wchodzi w skład GRI?

Generalna realizacja inwestycji jest efektem kompleksowego podejścia do realizacji inwestycji i obejmuje całość procesu inwestycyjnego. W jej ramach oferujemy naszym klientom:

  • analizę techniczno-ekonomiczną planowanej inwestycji

  • przygotowanie projektu koncepcyjnego

  • uzyskanie warunków technicznych, pozwoleń itp.

  • wykonanie projektu wielobranżowego,

  • kompletację i prefabrykację urządzeń nN, SN i WN

  • nadzór autorski i inwestorski

  • kontraktowanie i nadzór nad podwykonawcami

  • prace obiektowe w terenie w zakresie montażu, pomiarów pomontażowych, rozruchu i eksploatacji próbnej

  • szkolenie, serwis i późniejsze usługi eksploatacyjne

Dzięki sprawnemu procesowu realizacji dziś JM-TRONIK postrzegany jest jako technologiczny lider rynku, który razem z innowacyjnym podejściem oferuje elastyczne i kompleksowe rozwiązania oparte na nowoczesnych i trwałych produktach. Jesteś zainteresowany współpracą? Zapraszamy do kontaktu!

Zapytanie ofertowe: