Energetyka w zgodzie z ekologią

Ekologia obecna jest w każdej dziedzinie naszego życia. W domu, w pracy, w czasie relaksu. Jest również bardzo ważną częścią działalności JM-TRONIK.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Duży popyt na surowce energetyczne przy niestabilnych warunkach ich dostawy, dążenie do redukcji emisji CO2 oraz wykorzystanie potencjału naszego środowiska naturalnego motywuje do dywersyfikacji nowych nośników energii. W JM-TRONIK wierzymy, że ekologia i odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i zgodnie z tą myślą staramy się wypełniać wszystkie nasze działania.

Certyfikaty i troska o środowisko

Naszym priorytetem jest stworzenie organizacji, która w każdej sferze działania szczególną uwagę poświęca ekologii. Już w 2013 r. wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy System Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001. Jego podstawowym zadaniem jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne.

Niezwykle ważne jest również dla nas to, z kim współpracujemy i czy dla naszych partnerów troska o środowisko jest równie ważna. Z tego powodu wybieramy tylko dostawców gwarantujących spełnienie wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP.

Ekologiczna produkcja

Dbamy i przestrzegamy tego, aby materiały używane do produkcji naszych wyrobów nie przekraczały dozwolonej zawartości związków szkodliwych dla ludzi i środowiska. Jest to dla nas wyznacznikiem ich jakości. Już na etapie projektowania, a następnie produkcji dążymy do zapewnienia ergonomii oraz minimalizacji ilości odpadów i zużycia energii.

Oprócz tego stosujemy program segregacji odpadów, a w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań stale analizujemy ryzyko dla środowiska oraz wdrażamy działania mające na celu jego minimalizację.

Ekologia traktowana jest w naszym przedsiębiorstwie bardzo poważnie, bowiem zdajemy sobie sprawę, że stan naszego otoczenia zależy w równym stopniu od każdego z nas.

Zapytanie ofertowe: