Aparatura rozdzielcza

Oferty na rozdzielnice są każdorazowo indywidualnie wyceniane na podstawie przesłanych dokumentów (projekt, dokumentacja SIWZ). Ze względu na fakt skomplikowania produktu oraz na ewentualną konieczność wprowadzania modyfikacji w trakcie ofertowania, które związane są z modyfikacją dokumentów przetargowych, okres oczekiwania na ofertę może wynieść nawet do 2 tygodni. Niemniej każdy temat traktowany jest przez nas priorytetowo, a w przypadku ofert pod przetargi dokładamy wszelkich starań by zostały one przesyłane do Państwa w terminie umożliwiającym przystąpienie do postępowania przetargowego.
W przypadku aparatury rozdzielczej do wyceny niezbędna jest szczegółowa specyfikacja lub projekt.
Koszt rozdzielnic jest ustalany indywidualnie na podstawie określonych wymagań i parametrów technicznych. Specyfika tego typu urządzeń uniemożliwia określenie kosztu bez szczegółowej specyfikacji wykonania.

Zapytanie ofertowe: