Aparatura pomiarowa

Lista kodów OBIS, które mogą być prezentowane na wyświetlaczu licznika elektrycznego zawiera ZAŁĄCZNIK. Kody posortowane są w kolejności kolejnych grup od najmniejszej do największej.
Każdy licznik produkcji JM-TRONIK sekwencyjnie (automatycznie) wyświetla podstawowe dane odczytowe.
Należy zgłosić ten fakt dostawcy energii.
Liczniki JM-TRONIK są odporne na oddziaływanie magnesem neodymowym a każde tego typu zdarzenie jest rejestrowane w rejestrze zdarzeń licznika.
W szczególnych przypadkach firma JM-TRONIK może podjąć się sporządzenia takiej ekspertyzy. Jednakże jest to wysokospecjalistyczna procedura wiążąca się z koniecznością dostarczenia liczników do naszego laboratorium i niestety usługa taka pociąga za sobą znaczne koszty.
W takim wypadku należy natychmiast zgłosić zaistniałą sytuację do dostawcy energii.
Wszelkie reklamacje uszkodzonych liczników należy zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce SERWIS, bądź też bezpośrednio do Działu Serwisu za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej wraz z załączoną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu oraz ze wskazaniem osoby zgłaszającej usterkę i krótkim opisem uszkodzenia. tel: 022 516 66 58 fax: 022 516 66 02 e-mail serwis@jmtronik.pl

Zapytanie ofertowe: