Pomoc

Termin realizacji zamówień dla aparatury będącej w naszej ofercie jest uzależniony od aktualnego portfela zamówień. Informacje o terminie realizacji mogą Państwo znaleźć na ofercie, przy czym jest to termin aktualny na dzień sporządzenia oferty. Rzeczywisty termin realizacji jest podawany na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
Na naszej stronie internetowej w zakładce OFERTA udostępniamy karty katalogowe dla poszczególnych produktów będących w naszej ofercie.
Zapytanie ofertowe kierowane do JM-TRONIK musi zawierać informację o produkcie jaki ma zostać wyceniony z podaniem parametrów technicznych urządzeń – formatki zamawiania ułatwiające określenie wersji wykonania znajdują się na ostatniej stronie każdej karty katalogowej , które mogą pobrać Państwo w zakładce OFERTA (przy opisie każdego produktu. W zapytaniu ofertowym należy również podać dane firmy na jaką ma być wystawiona oferta tj. pełną nazwę, adres, dane kontaktowe i nr NIP. Zapytania ofertowe należy kierować do Działu Serwisu i Obsługi Klienta drogą e-mailową sprzedaz@jmtronik.pl lub na nr fax. (22) 516 66 07
Zgodnie z przyjętą polityką nasi pracownicy nie udzielają informacji telefonicznych o cenach produktów znajdujących się w ofercie JM-TRONIK. Wiążąca jest oferta pisemna wygenerowana z systemu. Zapytania ofertowe należy kierować do Działu Serwisu i Obsługi Klienta drogą e-mailową sprzedaz@jmtronik.pl lub na nr fax. (22) 516 66 07
Cennik produktów będących w ofercie naszej firmy jest dokumentem wewnętrznym nie udostępnianym na zewnątrz. Informację o cenie danego produktu mogą Państwo otrzymać w postaci oferty cenowej przygotowanej na podstawie zapytania ofertowego, które wpłynie do nas drogą mailową lub faksem. Zapytania ofertowe należy kierować do Działu Serwisu i Obsługi Klienta drogą e-mailową sprzedaz@jmtronik.pl lub na nr fax. (22) 516 66 07
Zamówienie można przesłać drogą mailową na adres sprzedaz@jmtronik.pl bądź też na nr faksu (22) 516 66 07. Jeżeli zamówienie jest odpowiedzią na otrzymaną od nas ofertę cenową prosimy powołać się na jej numer. W odpowiedzi na otrzymane zamówienie Dział Serwisu i Obsługi Klienta zwrotnie prześle do Państwa potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
Aby otrzymać odroczony termin płatności należy złożyć wniosek o kredyt kupiecki oraz przedstawić: 1. Dokumenty rejestracyjne firmy KRS w imieniu i na rzecz której ubiegamy się o kredyt kupiecki. 2. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami, 3. Zaświadczenie US o nie zaleganiu z podatkami, 4. Bilans za ostatnie 3 lata, 5. Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata, 6. Zaświadczenie z banku o zdolności kredytowej lub stanie posiadanych środków 7. W przypadku osób fizycznych i spółek jawnych, cywilnych, należy zamiast pkt. 4 i 5 należy przedstawić deklarację rocznych zeznań PIT za ostatnie 3 lata z pieczęcią urzędu skarbowego. Wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres e-mail controlling@jmtronik.pl
Zgłoszenia serwisowe prosimy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce SERWIS, faxu lub poczty elektronicznej wraz z załączoną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu oraz ze wskazaniem osoby zgłaszającej usterkę i krótkim opisem uszkodzenia. tel: 022 516 66 07 e-mail serwis@jmtronik.pl
Firma JM-TRONIK organizuje szkolenia i prezentacje z zakresu obsługi i parametryzacji produkowanych urządzeń. W celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt pod nr. tel. 022 516 66 07 lub e-mail na adres szkolenia@jmtronik.pl. Więcej informacji znajdziecie Państwo również na naszej stronie internetowej.

Zapytanie ofertowe: