Co nowego w energii odnawialnej?

…za to coraz częściej w kontekście emisji CO2, pyłów obciążających ekosystem, przedwczesnych zgonów, nowotworów i chorób układu oddechowego. Jak wynika z najnowszego raportu KMPH, odnawialne źródła energii w Polsce po okresie zastoju znów wracają do łask. Eksperci oceniają również, że znacznie wzrosło zainteresowanie OZE ze strony inwestorów, również tych zagranicznych.

Zastój spowodowany nierentownością

W Polsce do 2015 r. energia odnawialna rozwijała się w naprawdę szybkim tempie – głównie dzięki systemowi wsparcia w postaci zielonych certyfikatów i obowiązku zakupu energii. Kryzys w branży nastąpił wraz ze zmianami jakie zaszły w 2016 r., czyli wyższymi podatkami, ustawą odległościową oraz odejściem od zielonych certyfikatów. Nic dziwnego, że obecnie większość farm wiatrowych jest nierentowna i nie jest w stanie spłacić zaciągniętych kredytów. Negatywnie wpłynęło to również na nałożone przez Unię Europejską cele OZE, czyli 15% udział energii odnawialnej w końcowych zużyciu energii w 2020 roku. Na szczęście patrząc na nowelizację ustawy o OZE z czerwca tego roku wydaje się, że wróciliśmy znów na “dobre tory”. Przywrócono m.in. poprzedni sposób kalkulacji podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych oraz przedłużono okres przejściowy dla farm, które nie spełniają wymogów odległościowych. Pojawiły się również nadzieję, że wystartują aukcje, na które tak czekają inwestorzy.

Morskie farmy wiatrowe – przyszłość energetyki?

Rosnące zainteresowanie inwestorów widać zwłaszcza w kontekście morskich farm wiatrowych, które przez specjalistów określane są jako “czarny koń” polskiej energetyki.

Warto wspomnieć również o instalacjach fotowoltaicznych, które rozwijają się w bardzo szybkim tempie. W rozwoju energii odnawialnej w Polsce kluczowy wydaje się jednak udział partnerów zagranicznych – na ten moment nie posiadamy dobrego know-how dotyczącego morskich farm wiatrowych ani kluczowych technologii w zakresie turbin wiatrowych.

Czerwcowa nowelizacja ustawy o OZE to nie tylko zmiany w prawie, ale również nadzieja na wiele pozytywnych zmian w kwestii zielonej energii w Polsce i jej dynamiczny rozwój. To także pomoc w przybliżeniu się do wypełnienia krajowego celu OZE na rok 2020. Trzymamy kciuki!

Zapytanie ofertowe: