Certyfikat zgodności dla megaMUZ-2 i megaMUZ-smart

Szanowni Państwo,

Z dumą chcieliśmy poinformować, iż w ostatnim czasie otrzymaliśmy potwierdzenie spełniania wymagań dla urządzeń megaMUZ-2 oraz megaMUZ-smart zgodne z normą PN-EN 60255-1:2010, wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Pełne wersje dokumentów:

Certyfikat IEn megaMuz-2

Certyfikat IEn- megaMUZ-smart

Zapytanie ofertowe: