Certyfikacja rozdzielnic MultiCell-2S i MultiCell-Gn

Produkowane przez nas rozdzielnice średniego napięcia MultiCell-2S oraz MultiCell-Gn uzyskały certyfikację Instytutu Elektrotechniki potwierdzającą zgodność rozdzielnicy MultiCell-2S z normami PN-EN 62271-1:2018-02, PN-EN 62271-200:2012, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003 oraz rozdzielnicy MultiCell-Gn z normami PN-EN 62271-1:2018-02, PN-EN 62271-200:2012, PN-EN 62271-102:2005, PN-EN 62271-102:2005/A1:2011, Pn-EN 62271-102:2005/A2:2013-10, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003.

Zapytanie ofertowe: